Hotline Gọi mua hàng: Hồ Chí Minh: 0909688485, Hà Nội: 0982580303, VP Đà Nẵng: 0938653132 (8h - 21h)

Ống Nhòm chuyên dụng cho dã ngoại - du lịch chính hãng, giá tốt, trả góp 0%

 • Ống nhòm Nikon Monarch 7 10x42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Monarch 7 10x42

  11,500,000 đ 15,840,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 349 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 6.7 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 60.7 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 117m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 2.5m
  - Giảm mắt 16.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 660g

 • Ống nhòm Nikon Action EX 7x50 CF Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Action EX 7x50 CF

  3,500,000 đ 4,300,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 388 đánh giá

  - Độ phóng đại 7x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 6.4° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 42.7° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 112m
  - Đồng tử thoát 7.1mm
  - Độ sáng tương đối 50.4
  - Khoảng cách lấy nét gần 7m
  - Giảm mắt 17.2mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 1000g

 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 10x50

  Ống nhòm Nikon Aculon A211 10x50

  2,750,000 đ 3,450,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 356 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 6.5° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 59.2 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 114m
  - Đồng tử thoát 5.0mm
  - Độ sáng tương đối 25.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 7m
  - Giảm mắt 11.8mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 900g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Prostaff 7S 10X42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Prostaff 7S 10X42

  4,400,000 đ 5,400,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 126 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 6.2 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 56.9 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 108m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 4m
  - Giảm mắt 15.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 645g

 • Ống nhòm Nikon Prostaff 3S 10x42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Prostaff 3S 10x42

  3,200,000 đ 3,500,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 478 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 7.0 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 62.9 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 122m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 3m
  - Giảm mắt 15.7mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 575g

 • Ống nhòm Nikon Monarch 5 8x42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Monarch 5 8x42

  6,450,000 đ 9,300,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 515 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 6.3 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 47.5 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 110m
  - Đồng tử thoát 5.3mm
  - Độ sáng tương đối 28.1
  - Khoảng cách lấy nét gần 2.5m
  - Giảm mắt 19.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 590g

 • Ống nhòm Nikon Action EX 8x40 CF Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Action EX 8x40 CF

  3,300,000 đ 4,100,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 354 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 40mm
  - Trường nhìn thực tế 8.2 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 59.7 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 143m
  - Đồng tử thoát 5.0mm
  - Độ sáng tương đối 25.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 17.2mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 855g

 • Ống nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 40i GII Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 40i GII

  9,500,000 đ 13,750,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 348 đánh giá

  - Ống nhòm đo khoảng cách (thích hợp chơi Golf)
  - Phạm vi đo 7.5m - 1460m
  - Độ phóng đại 6x
  - Đường kính vật kính 21mm
  - Trường nhìn thực tế 7.5 ° 
  - Độ chính xác 0,75 m
  - Hiển thị khoảng cách thực tế 0,5 m
  - Đồng tử thoát 3,5mm
  - Đồng tử thoát 3,5mm
  - Hiển thị khoảng cách điều chỉnh độ dốc
  - Chế độ Ưu tiên mục tiêu đầu tiên được sử dụng
  - Giảm mắt 18mm
  - Trọng lượng 170g

  Ống Nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 40i GII

 • Ống Nhòm Nikon Laser Rangefinders Prostaff 1000 Trả góp online

  Ống Nhòm Nikon Laser Rangefinders Prostaff 1000

  5,600,000 đ 7,350,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 542 đánh giá

  - Ống nhòm đo khoảng cách (thích hợp chơi Golf)
  - Phạm vi đo 5m - 910m
  - Độ phóng đại 6x
  - Đường kính vật kính hiệu dụng 20mm
  - Đo một lần hoặc liên tục (lên đến 8 giây)
  - Khoảng cách đo tối đa (cây) : 730m
  - Khoảng cách đo tối đa (hươu) : 540m
  - Chức năng điều chỉnh Dioptre
  - Chống mưa ấp bảo vệ JIS/IEC lớp 4(IPX4)
  - Khả năng chịu nhiệt độ rộng: -10°C đến +50°C
  - Trọng lượng 130g

  Ống Nhòm Nikon Laser Rangefinders Prostaff 1000

 • Ống nhòm Nikon Monarch 7 8x42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Monarch 7 8x42

  10,700,000 đ 15,180,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 515 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 8 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 58,4 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 140m
  - Đồng tử thoát 5.3mm
  - Độ sáng tương đối 28.1
  - Khoảng cách lấy nét gần 2.5m
  - Giảm mắt 17.1mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 650g

 • Ống nhòm Nikon Action EX 12x50 CF Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Action EX 12x50 CF

  4,100,000 đ 5,100,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 571 đánh giá

  - Độ phóng đại 12x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 5.5° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 59.9° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 96m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 7m
  - Giảm mắt 16.1mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 1045g

 • Ống nhòm Nikon Prostaff 5 10x42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Prostaff 5 10x42

  4,200,000 đ 5,100,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 540 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 5.6 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 52.1 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 98m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 15.2mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 630g

 • Ống nhòm Nikon Laser Rangefinders Forestry Pro II Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Laser Rangefinders Forestry Pro II

  11,800,000 đ 15,700,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 109 đánh giá

  - Ống nhòm đo khoảng cách (thích hợp chơi Golf/ lâm nghiệp)
  - Phạm vi đo 7.5m - 1600m 
  - Khoảng cách đo tối đa (cây) 1.000m 
  - Chức năng đo ngang, dọc, cao
  - Cho phép đo 3 điểm (độ cao giữa 2 điểm)
  - Đo một lần hoặc liên tục (lên đến 8 giây)
  - Độ phóng đại 6x
  - Màn hình LCD hiển thị kết quả
  - Đáp ứng đo nhanh chóng và ổn định
  - Đường kính vật kính hiệu dụng 21mm
  - Chức năng nhật ký lưu đến 250 kết quả đo
  - Chống nước 1m trong 10 phút
  - Chống sương mù/ chịu nhiệt
  - Pin lithium CR2x1 (DC3V)
  - Trọng lượng 170g

 • Ống nhòm Nikon Prostaff 7S 8X42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Prostaff 7S 8X42

  4,200,000 đ 5,200,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 151 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 6.8 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 50.8 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 119m
  - Đồng tử thoát 5.3mm
  - Độ sáng tương đối 28.1
  - Khoảng cách lấy nét gần 4m
  - Giảm mắt 19.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 650g

 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 8x42

  Ống nhòm Nikon Aculon A211 8x42

  2,300,000 đ 2,900,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 483 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 8.0 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 58.4 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 140m
  - Đồng tử thoát 5.3mm
  - Độ sáng tương đối 28.1
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 12.0mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 755g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 7x50

  Ống nhòm Nikon Aculon A211 7x50

  2,600,000 đ 3,250,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 74 đánh giá

  - Độ phóng đại 7x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 6.4° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 42.7 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 112m
  - Đồng tử thoát 7.1mm
  - Độ sáng tương đối 50.4
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 17.6mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 905g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Monarch 5 8x56 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Monarch 5 8x56

  15,500,000 đ 19,400,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 276 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 56mm
  - Trường nhìn thực tế 6.2° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 46.9 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 108m
  - Đồng tử thoát 7.0mm
  - Độ sáng tương đối 49.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 7m
  - Giảm mắt 20.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 60-72mm
  - Trọng lượng 1140g

 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 16x50 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Aculon A211 16x50

  3,100,000 đ 4,140,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 410 đánh giá

  - Độ phóng đại 16x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 4.2° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 60.8 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 73m
  - Đồng tử thoát 2.1mm
  - Độ sáng tương đối 9.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 9m
  - Giảm mắt 12.6mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 925g

 • Ống nhòm Nikon High Grade 8x20HG L DCF Trả góp online

  Ống nhòm Nikon High Grade 8x20HG L DCF

  11,800,000 đ 14,500,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 439 đánh giá

  - Độ phóng đại(x): 8
  - Đường kính vật kính(mm): 20
  - Góc nhìn thực(độ): 6.8
  - Góc nhìn qua kính ngắm(độ): 50.8
  - Trường nhìn ở 1000m(m): 119
  - Đường kính vòng tròn thị kính ảo(mm): 2.5
  - Độ sáng: 6.3
  - Khoảng đặt mắt(mm): 15.0
  - Khoảng lấy nét gần nhất(m): 2.4
  - Trọng lượng(g): 270

 • Ống nhòm Nikon Prostaff 5 12x50 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Prostaff 5 12x50

  5,300,000 đ 6,200,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 389 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 4.7 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 52.4 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 82m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 15.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 790g

 • Ống Nhòm Nikon Prostaff 3S 8x42

  Ống Nhòm Nikon Prostaff 3S 8x42

  3,000,000 đ 3,300,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 467 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 7.2 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 53.4 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 126m
  - Đồng tử thoát 5.3mm
  - Độ sáng tương đối 28.1
  - Khoảng cách lấy nét gần 3m
  - Giảm mắt 20.2mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 565g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 10-22x50 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Aculon A211 10-22x50

  3,900,000 đ 4,700,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 403 đánh giá

  - Độ phóng đại 10-22x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 3.8 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 36.7 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 66m
  - Đồng tử thoát 5.0mm
  - Độ sáng tương đối 25.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 15m
  - Giảm mắt 8.6mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 960g

 • Ống nhòm Nikon Prostaff 5 10x50 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Prostaff 5 10x50

  5,100,000 đ 6,000,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 409 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 5.6 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 52.1 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 98m
  - Đồng tử thoát 5.0mm
  - Độ sáng tương đối 25.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 19.6mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 815g

 • Ống nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 20 GII Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 20 GII

  5,350,000 đ 7,190,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 584 đánh giá

  - Ống nhòm đo khoảng cách (thích hợp chơi Golf)
  - Phạm vi đo 5-730m / 6-800yd
  - Đo một lần hoặc liên tục (lên đến 8 giây)
  - Độ phóng đại 6x
  - Đường kính vật kính hiệu dụng 20mm
  - Chức năng điều chỉnh Dioptre
  - Chịu nhiệt, chống nước
  - Pin lithium CR2x1 (DC3V)
  - Trọng lượng 130g

 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 8-18x42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Aculon A211 8-18x42

  3,600,000 đ 4,400,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 131 đánh giá

  - Độ phóng đại 8-18x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 4.6 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 35.6 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 80m
  - Đồng tử thoát 5.3mm
  - Độ sáng tương đối 28.1
  - Khoảng cách lấy nét gần 13m
  - Giảm mắt 9.8mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 825g

 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 10x42

  Ống nhòm Nikon Aculon A211 10x42

  2,500,000 đ 3,140,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 145 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 6.0 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 55.3 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 105m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 11.6mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 760g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 12x50

  Ống nhòm Nikon Aculon A211 12x50

  2,800,000 đ 3,680,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 117 đánh giá

  - Độ phóng đại 12x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 5.2° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 57.2 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 91m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 8m
  - Giảm mắt 11.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 910g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Monarch 5 12x42 Trả góp online

  Ống nhòm Nikon Monarch 5 12x42

  7,350,000 đ 10,300,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 310 đánh giá

  - Độ phóng đại 12x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 5 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 55.3 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 87m
  - Đồng tử thoát 3.5mm
  - Độ sáng tương đối 12.3
  - Khoảng cách lấy nét gần 2.5m
  - Giảm mắt 15.1mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 600g

Chat - My ASP.NET Application
Tắt hỗ trợ Bật hỗ trợ
Hỗ trợ