Hotline Gọi mua hàng: Hồ Chí Minh: 0909688485, Hà Nội: 0982580303, VP Đà Nẵng: 0938653132 (8h - 21h)

Ống Nhòm

Có 123 sản phẩm
 • Ống nhòm Nikon Prostaff 7S 10X42 Trả góp online Ống nhòm Nikon Prostaff 7S 10X42
  4,400,000 đ 5,400,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 124 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 6.2 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 56.9 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 108m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 4m
  - Giảm mắt 15.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 645g

 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 10x50 Ống nhòm Nikon Aculon A211 10x50
  2,750,000 đ 3,450,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 355 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 6.5° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 59.2 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 114m
  - Đồng tử thoát 5.0mm
  - Độ sáng tương đối 25.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 7m
  - Giảm mắt 11.8mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 900g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Prostaff 3S 10x42 Trả góp online Ống nhòm Nikon Prostaff 3S 10x42
  3,200,000 đ 3,500,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 476 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 7.0 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 62.9 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 122m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 3m
  - Giảm mắt 15.7mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 575g

 • Ống nhòm Nikon Monarch 5 8x42 Trả góp online Ống nhòm Nikon Monarch 5 8x42
  6,450,000 đ 9,300,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 514 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 6.3 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 47.5 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 110m
  - Đồng tử thoát 5.3mm
  - Độ sáng tương đối 28.1
  - Khoảng cách lấy nét gần 2.5m
  - Giảm mắt 19.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 590g

 • Ống nhòm Nikon Action EX 8x40 CF Trả góp online Ống nhòm Nikon Action EX 8x40 CF
  3,300,000 đ 4,100,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 353 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 40mm
  - Trường nhìn thực tế 8.2 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 59.7 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 143m
  - Đồng tử thoát 5.0mm
  - Độ sáng tương đối 25.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 17.2mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 855g

 • Ống nhòm Nikon Monarch 7 10x42 Trả góp online Ống nhòm Nikon Monarch 7 10x42
  11,500,000 đ 15,840,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 346 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 6.7 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 60.7 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 117m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 2.5m
  - Giảm mắt 16.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 660g

 • Ống nhòm Nikon Action EX 7x50 CF Trả góp online Ống nhòm Nikon Action EX 7x50 CF
  3,500,000 đ 4,300,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 388 đánh giá

  - Độ phóng đại 7x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 6.4° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 42.7° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 112m
  - Đồng tử thoát 7.1mm
  - Độ sáng tương đối 50.4
  - Khoảng cách lấy nét gần 7m
  - Giảm mắt 17.2mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 1000g

 • Ống nhòm Nikon Monarch 7 8x42 Trả góp online Ống nhòm Nikon Monarch 7 8x42
  10,800,000 đ 15,180,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 512 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 8 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 58,4 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 140m
  - Đồng tử thoát 5.3mm
  - Độ sáng tương đối 28.1
  - Khoảng cách lấy nét gần 2.5m
  - Giảm mắt 17.1mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 650g

 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 7x50 Ống nhòm Nikon Aculon A211 7x50
  2,600,000 đ 3,250,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 74 đánh giá

  - Độ phóng đại 7x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 6.4° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 42.7 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 112m
  - Đồng tử thoát 7.1mm
  - Độ sáng tương đối 50.4
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 17.6mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 905g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Prostaff 5 10x42 Trả góp online Ống nhòm Nikon Prostaff 5 10x42
  4,200,000 đ 5,100,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 540 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 42mm
  - Trường nhìn thực tế 5.6 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 52.1 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 98m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 5m
  - Giảm mắt 15.2mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 630g

 • Ống nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 40i GII Trả góp online Ống nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 40i GII
  9,600,000 đ 13,750,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 348 đánh giá

  - Ống nhòm đo khoảng cách (thích hợp chơi Golf)
  - Phạm vi đo 7.5m - 1460m
  - Độ phóng đại 6x
  - Đường kính vật kính 21mm
  - Trường nhìn thực tế 7.5 ° 
  - Độ chính xác 0,75 m
  - Hiển thị khoảng cách thực tế 0,5 m
  - Đồng tử thoát 3,5mm
  - Đồng tử thoát 3,5mm
  - Hiển thị khoảng cách điều chỉnh độ dốc
  - Chế độ Ưu tiên mục tiêu đầu tiên được sử dụng
  - Giảm mắt 18mm
  - Trọng lượng 170g

  Ống Nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 40i GII

 • Ống nhòm Nikon Laser Rangefinders Forestry Pro II Trả góp online Ống nhòm Nikon Laser Rangefinders Forestry Pro II
  11,900,000 đ 15,700,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 109 đánh giá

  - Ống nhòm đo khoảng cách (thích hợp chơi Golf/ lâm nghiệp)
  - Phạm vi đo 7.5m - 1600m 
  - Khoảng cách đo tối đa (cây) 1.000m 
  - Chức năng đo ngang, dọc, cao
  - Cho phép đo 3 điểm (độ cao giữa 2 điểm)
  - Đo một lần hoặc liên tục (lên đến 8 giây)
  - Độ phóng đại 6x
  - Màn hình LCD hiển thị kết quả
  - Đáp ứng đo nhanh chóng và ổn định
  - Đường kính vật kính hiệu dụng 21mm
  - Chức năng nhật ký lưu đến 250 kết quả đo
  - Chống nước 1m trong 10 phút
  - Chống sương mù/ chịu nhiệt
  - Pin lithium CR2x1 (DC3V)
  - Trọng lượng 170g

 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 10-22x50 Trả góp online Ống nhòm Nikon Aculon A211 10-22x50
  3,900,000 đ 4,700,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 403 đánh giá

  - Độ phóng đại 10-22x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 3.8 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 36.7 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 66m
  - Đồng tử thoát 5.0mm
  - Độ sáng tương đối 25.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 15m
  - Giảm mắt 8.6mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 960g

 • Ống nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 20 GII Trả góp online Ống nhòm Nikon Laser Rangefinder Coolshot 20 GII
  5,500,000 đ 7,190,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 584 đánh giá

  - Ống nhòm đo khoảng cách (thích hợp chơi Golf)
  - Phạm vi đo 5-730m / 6-800yd
  - Đo một lần hoặc liên tục (lên đến 8 giây)
  - Độ phóng đại 6x
  - Đường kính vật kính hiệu dụng 20mm
  - Chức năng điều chỉnh Dioptre
  - Chịu nhiệt, chống nước
  - Pin lithium CR2x1 (DC3V)
  - Trọng lượng 130g

 • Ống nhòm Nikon Action EX 12x50 CF Trả góp online Ống nhòm Nikon Action EX 12x50 CF
  4,100,000 đ 5,100,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 570 đánh giá

  - Độ phóng đại 12x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 5.5° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 59.9° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 96m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 7m
  - Giảm mắt 16.1mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 1045g

 • Ống Nhòm Nikon WX 10x50 IF Ống Nhòm Nikon WX 10x50 IF
  Liên hệ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 442 đánh giá

  - Độ phóng đại(x): 10
  - Đường kính vật kính(mm): 50
  - Góc nhìn thực(độ): 9
  - Góc nhìn qua kính ngắm(độ): 76.4
  - Trường nhìn ở 1000m(m): 157
  - Đường kính vòng tròn thị kính ảo(mm): 5
  - Độ sáng: 25
  - Khoảng đặt mắt(mm): 15.3
  - Khoảng lấy nét gần nhất(mm): 20
  - Kích thước(mm): 291x171x80
  - Trọng lượng(g): 2505

  MUA
 • Ống Nhòm Steiner Safari Ultrasharp 10x26 Trả góp online Ống Nhòm Steiner Safari Ultrasharp 10x26
  3,800,000 đ 3,990,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 386 đánh giá
  - Ống kính vật kính: 26 mm
  - Độ phóng đại: 10x
  - Lớp phủ thấu kính: High Contrast Optics
  - Yếu tố hoàng hôn: 16.12
  - Vòng tròn thị kính: Ergonomic
  - Độ sáng: 6.76
  - Chiều rộng: 46 mm
  - Chiều dài: 166 mm
  - Chiều cao: 120 m
  - Trọng lượng: 279 g
  - Trường nhìn tại 1000m: 101 m
 • Ống nhòm Nikon Aculon A211 12x50 Ống nhòm Nikon Aculon A211 12x50
  2,800,000 đ 3,680,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 116 đánh giá

  - Độ phóng đại 12x
  - Đường kính vật kính 50mm
  - Trường nhìn thực tế 5.2° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 57.2 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 91m
  - Đồng tử thoát 4.2mm
  - Độ sáng tương đối 17.6
  - Khoảng cách lấy nét gần 8m
  - Giảm mắt 11.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 910g

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Prostaff 7S 10x30 Trả góp online Ống nhòm Nikon Prostaff 7S 10x30
  4,300,000 đ 5,400,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 495 đánh giá

  - Độ phóng đại 10x
  - Đường kính vật kính 30mm
  - Trường nhìn thực tế 6.0 ° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 55.3 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 105m
  - Đồng tử thoát 3.0mm
  - Độ sáng tương đối 9.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 2.5m
  - Giảm mắt 15.4mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 56-72mm
  - Trọng lượng 420g

 • Ống Nhòm Steiner Safari Ultrasharp 10x30 Trả góp online Ống Nhòm Steiner Safari Ultrasharp 10x30
  6,800,000 đ 7,190,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 99 đánh giá
  - Ống kính vật kính: 30 mm
  - Độ phóng đại: 10x
  - Lớp phủ thấu kính: High Contrast Optics
  - Yếu tố hoàng hôn: 17.32
  - Vòng tròn thị kính: Ergonomic
  - Độ sáng: 9.00
  - Chiều rộng: 57 mm
  - Chiều dài: 166 mm
  - Chiều cao: 120 m
  - Trọng lượng: 611 g
 • Ống nhòm Nikon Monarch 5 8x56 Trả góp online Ống nhòm Nikon Monarch 5 8x56
  15,500,000 đ 19,400,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 276 đánh giá

  - Độ phóng đại 8x
  - Đường kính vật kính 56mm
  - Trường nhìn thực tế 6.2° 
  - Trường nhìn rõ ràng rộng 46.9 ° 
  - Trường nhìn 1.000m (m) 108m
  - Đồng tử thoát 7.0mm
  - Độ sáng tương đối 49.0
  - Khoảng cách lấy nét gần 7m
  - Giảm mắt 20.5mm
  - Điều chỉnh khoảng cách mao quản 60-72mm
  - Trọng lượng 1140g

 • Ống Nhòm Nikon Elegant Compact 6x15M CF Black Ống Nhòm Nikon Elegant Compact 6x15M CF Black
  7,300,000 đ 9,000,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 539 đánh giá

  - Độ phóng đại(x): 6
  - Đường kính  vật kính(mm): 15
  - Góc nhìn thực(độ): 8.0
  - Góc nhìn qua kính ngắm(độ): 45.5
  - Trường nhìn ở 1000m(m): 140
  - Độ sáng: 6.3
  - Khoảng đặt mắt(mm): 10.1
  - Khoảng lấy nét gần nhất(m): 2.0
  - Kích thước(mm): 48x108x36
  - Trọng lượng(g): 130

 • Ống Nhòm Nikon Elegant Compact 7x15 HG Monocular Trả góp online Ống Nhòm Nikon Elegant Compact 7x15 HG Monocular
  5,900,000 đ 7,400,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 172 đánh giá

  - Độ phóng đại(x): 7
  - Đường kính  vật kính(mm): 15
  - Trường nhìn ở 1000m(m): 115
  - Đường kính vòng tròn thị kính ảo(mm): 2.1
  - Độ sáng: 4.4
  - Khoảng đặt mắt(mm): 12.0
  - Khoảng lấy nét gần nhất(m): 0.8
  - Kích thước(mm): 71x30x30
  - Trọng lượng(g): 75

 • Ống Nhòm Steiner Navigator Pro 7x50c Trả góp online Ống Nhòm Steiner Navigator Pro 7x50c
  16,380,000 đ 16,380,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 542 đánh giá
  - Ống kính vật kính: 50 mm
  - Độ phóng đại: 7x
  - Lớp phủ thấu kính: High-Contrast
  - Yếu tố hoàng hôn: 18.7
  - Vòng tròn thị kính: Cylindric soft
  - Độ sáng: 51.02
  - Chiều rộng: 75 mm
  - Chiều dài: 207 mm
  - Chiều cao: 140 mm
  - Trọng lượng: 1030 g
 • Ống nhòm Nikon StabilEyes 14x40 Trả góp online Ống nhòm Nikon StabilEyes 14x40
  53,500,000 đ 67,000,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 513 đánh giá
  - Độ phóng đại(x): 14
  - Khoảng bù rung: +/- 5 độ
  - Đường kính  vật kính(mm): 40
  - Góc nhìn thực(độ): 4.0
  - Góc nhìn qua kính ngắm(độ): 52.1
  - Trường nhìn ở 1000m(m): 70
  - Đường kính vòng tròn thị kính ảo(mm): 2.9
  - Độ sáng: 8.4
  - Khoảng đặt mắt(mm): 13.0
  - Khoảng lấy nét gần nhất(m): 5.0
  - Điều chỉnh diopter: +/-3dpt
  - Kích thước(mm): 186x148x88
  - Trọng lượng(g): 1340
  - Nguồn điện: DC 6V (four AA-type DC 3V alkaline batteries)
 • Ống nhòm Nikon Aculon T01 8x21 Ống nhòm Nikon Aculon T01 8x21
  1,500,000 đ 1,600,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 592 đánh giá

  - Độ phóng đại(x): 8
  - Đường kính vật kính(mm): 21
  - Góc nhìn thực(độ): 6.3
  - Góc nhìn qua kính ngắm(độ): 47.5
  - Trường nhìn ở 1000m(m): 110
  - Đường kính vòng tròn thị kính ảo(mm): 2.6
  - Độ sáng: 6.8
  - Khoảng đặt mắt(mm): 10.3 
  - Khoảng lấy nét gần nhất(m): 3
  - Kích thước(mm): 87x104x34
  - Trọng lượng(g): 195
  - Loại lăng kính: Roof

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Travelite EX 8x25 CF Ống nhòm Nikon Travelite EX 8x25 CF
  2,800,000 đ 3,500,000 đ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 214 đánh giá

  - Độ phóng đại(x): 8
  - Đường kính vật kính(mm): 25
  - Góc nhìn thực(độ): 6.3
  - Góc nhìn qua kính ngắm(độ): 47.5
  - Trường nhìn ở 1000m(m): 110
  - Đường kính vòng tròn thị kính ảo(mm): 3.1
  - Khoảng đặt mắt(mm): 15.5
  - Khoảng lấy nét gần nhất(m): 2.8
  - Kích thước(mm): 100x116x56
  - Trọng lượng(g): 355

  MUA
 • Ống nhòm Nikon Marine 7x50IF WP Ống nhòm Nikon Marine 7x50IF WP
  Liên hệ
  Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá 177 đánh giá
  - Độ phóng đại(x): 7
  - Đường kính vật kính(mm): 50
  - Góc nhìn thực(độ): 7.5
  - Góc nhìn qua kính ngắm(độ): 49.3
  - Độ sáng: 50.4
  - Khoảng đặt mắt(mm): 15
  - Khoảng lấy nét gần nhất(m): 25
  - Kích thước(mm): 178x203x70
  - Trọng lượng(g): 1,115
  - Loại lăng kính: Porro
  MUA
Chat - My ASP.NET Application
Tắt hỗ trợ Bật hỗ trợ
Hỗ trợ